ແຈ້ງການ ເຖິງ ຄູ-ອາຈານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກຂຽນໂຄງການເຝິກອົບຮົມດ້ານຕ່າງໆ ໂດຍນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງແຜນງານ BEQUAL ໃນໂຄງການ BEIF ເຊິ່ງລາຍລະອຽດ
ມີແບບຟອມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ລຳດັບ
   ລາຍການ
3 | | |ບອນດາວໂລດ| | | 4
1
   ເອກະສານເພື່ອສຶກສາໂຄງການ
3 | | |Download| | | 4
2
   ເອກະສານ ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ
3 | | |Download| | | 4
3
   ແບບຟອມສະຂໍ້ທືນໂຄງການ
3 | | |Download| | | 4
       ການສັງເກດການສອນວິຊາວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ຊັ້ນ ມ 1/3 ຂອງນັກຮຽນຄູເຝິກຫັດ ທີ່ ມສ ພັກແຄະ ເມືອງໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ

image1

ຜູ້ຂຽນ: ອ.ຈ ສຸດຈັນທອງ ຈັນທະວົງ


ການມາແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານກິດຈະການນັກສຶກສາ
ລະຫວ່າງ ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ກັບ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ຄັ້ງວັນທີ 20 ມີນາ 2017 ທີ່ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ

image1
      ກອງປະຊຸມ ຮັບຮອງການຂຽນຜົນງານທາງດ້ານວິຊາການຂອງຄູ - ອາຈານ ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ
ເພື່ອຮັບຮອງຜົນງານການຂຽນທາງວິຊາການຂອງຄູ - ອາຈານ

      ວິທະຍາໄລຄູຄັງຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂຶ້ນໃນວັນທີ21 ມີນາ 2017 ຢູ່ທີສະໂມສອນວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ
ທ່ານ ອາຈານ ວັນນີ ຢ່າງເຈ່ຍມົວ ເລຂາພັກຮາກຖານຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 80 ທ່ານ ໃນນັ້ນມີແຂກທີ່ຖືກເຊີນຈາກ
ຄະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄຳຊ້າງ, ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກີນ, ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ແລະ
ວິທະຍາໄລຄູສະຫຫວັນນະເຂດ.
      ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຜົນງານດ້ານການຂຽນທາງດ້ານວິຊາການຂອງຄູ - ອາຈານໃນວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ມີ 14 ຫົວຂໍ້ທີກອງປະຊຸມວິຊາການ
ໄດ້ຮັບຮອງເປັນຜົນງານດ້ານການຂຽນຂອງຄູ

ລຳດັບ
   ຫົວຂໍ້ທີກອງປະຊຸມວິຊາການໄດ້ຮັບຮອງເປັນຜົນງານດ້ານການຂຽນຂອງຄູ
1
   ຄື ປັດໄຈທີ່ເປັນແຮງຈູງໃຈຂອງນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າຮຽນວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂສາຍໄອຊີທີ
2
   ສຶກສາການສອນຂອງຄູໃນໜ່ວຍງານເຄມີສາດ ທີ່ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ
3
   ການພັດທະນາການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນ - ການສອນ ວິຊາຟີຊີກສາດ ຄວາມຮ້ອນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງພາວະ ແລະ ການສົ່ງຄວາມຮ້ອນ
ຂອງທາດ ສາຍວິທະຍາສາດທຳມະຊາດທີ ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ
4
   ສຶກສາແຜນການສອນວິຊາ ຟີຊີກສາດ - ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດໃນວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ,
5
   ສຶກສາການສອນວິຊາຄະນິດສາດກ່ຽວກັບການຈັດລຳດັບແລະ ການຈັດກຸ່ມຂອງສາຍຄະນິດສາດປີທີ 3 ໃນວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ
6
   ແຮງຈູງໃຈໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຄູໃນວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ,
7
   ສຶກສາແຜນການສອນວິຊາຄະນິດສາດທົ່ວໄປ1 ສາຍຄູປະຖົມໃນວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ
8
   ພັດທະນາທັກສະການຕອບຄຳຖາມຂອງນັກສຶສາສາຍວິທະຍາສາດສັງຄົມປີ3 ກ ໃນວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ
9
   ສຶກສາທັກສະການສອນວິພາກບົດເລື່ອງໃນວິຊາວັນນະຄະດີ ສາຍພາສາລາວ - ວັນນະຄະດີປີທີ4
10
   ສຶກສາການສອນວິຊາປະຫວັດສາດ 4 ດ້ວຍການຄວບຄູ່ວິທີສອນແບບສົນທະນາແບ່ງກຸ່ມ ແລະ ວິທີການສອນແບບອະພິປາຍເຂົ້າໃນ
ການຮຽນ - ການສອນຂອງນັກສຶກສາສາຍວິທະຍາສາດສັງຄົມ
11
   ສຶກສາການສອນວິຊາຄະນິດສາດຊັ້ນປະຖົມປີທີ3 ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສາທິດຄັງໄຂ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມວຽງທອງ, ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ
12
   ການເຮັດຈະກຳກຸ່ມກັບການເຮັດກິດຈະກຳບຸກຄົນແບບໃດດີກວ່າກັນໃນລາຍວິຊາພູມສາດ7ຂອງນັກສຶກສາສາຍວິທະຍາສາດສັງຄົມ
13
   ພັດທະນາການຮຽນຮູ້ຄະນິດສາດດ້ວຍການເຊື່ອມໂຍງບົດບາດຍິງຊາຍຂອງນັກສຶກສາສາຍຄະນິດສາດປີ2ທີ່ວິທະຍາໄລຄູຄັງ
ໄຂສົກຮຽນ 2014 – 2015
14
   ສຶກສາການນຳໃຊ້ວິທີສອນແບບແກ້ໄຂບັນຫາເຂົ້າໃນການສອນວິຊາຄະນິດສາດນຳໃຊ້ບົດທີ2ການແກ້ອະສົມຜົນຂັ້ນສອງສາຍຟີຊີກສາດປີ1
ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ 2014 – 2015

ພິທີດັ່ງກ່າວສຳເລັດລົງໃນວັນທີ 21 ມີນາ 2017.

ຜູ້ຂຽນ: ແສງດາວ ຮຸ່ງອາລຸນ
ເອກະສານເປີດກ້ອງປະຊຸມກການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຂົ້າເບິ່ງຄະແນນຂອງນັກສຶກສາ ໃນວັນທີ່ 15/3/2017 ເລີມເວລາ 01ໂມງ 30ນາທີ

ລຳດັບ
   ລາຍການ
3 | | |ບອນດາວໂລດ| | | 4
1
   ເອກະສານກ່ຽວການເຝິກອົບຮົມ
3 | | |Download| | | 4
ແດ່ວັນແມ່ສາກົນ ທີ 8 ມີນາ

    ໝູນວຽນມາຮອດແລ້ວ
ມານດາແມ່ແຫ່ງປີ
8 ມີນາວຽນມາ ມິ່ງມານດາໝາຍແມ້ງ
ນາລີແພງແຫ່ງເຈົ້າ ຄາວໄດ້ໃຫ້ກຳເນີດ
ເປັນວັນເກີດຊື່ຊັ້ນ ວັນເຈົ້າແມ່ສາກົນ
    ແມ່ຄືຜູ້ບັງເກີດເກົ້າ ມວນລູກຊີວາ
ແມ່ຄືຊີວາໄລ ຮັກໄຄ່ຖະຫວາຍລໍ້າ
ແມ່ຄືທະເລນໍ້າ ຫຼາຍຍິ່ງບໍ່ເຫີຍຫ່າງ
ແມ່ຄືພະນາງຍອດຟ້າ ນິດາເຈົ້າໄຄ່ພະຄຸນ ພຸ້ນໃດ
    ຄຸມານດາແມ່ນີ້ ໜັກເກິ່ງທໍລະນີ
ໃຜຫາກມີຢຳແຢງນົບ ຈິ່ງຈະດີເມືອໜ້າ
ສົມມາລາລື່ນອົ້ມ ແມ່ຍິງລາວເຮືອງຮຸ່ງ
ໂຊດສະການມຸ່ງສ້າງ ສິດກວ້າງອິດສະຫຼະພາບ ນັ້ນໃດ
    ປາງຄາວກ່ອນກີ້ ມານດາແມ່ແມ່ທໍລະມານ
ເຮັດແຕ່ວຽກເຮືອນຊານ ບໍ່ມີສັດທະສຽງເວົ້າ
ປ້ອນເຂົ້າປາກລູກນ້ອຍ ທຸກຄົນໄດ້ກີນອີ່ມ
ທາງຫຼັງອອງອີ່ມອ້ອນ ອວນນ້ອຍແອ່ວກີນນົມ ເດນໍ
    ມາຮອດຄາວຍຸກນີ້ ສັງຄົມໃໝ່ໃຫ້ສຳຄັນ
ດຸນລະຍາໆຽມກັນ ສິດສະເໝີພຽງເຈົ້າ
ເນົາແດນແວ່ນແຄວ້ນ ນະຄະລິນທົ່ວລ່າ
ດອກມາລາຍົດໄດ້ ຈຳປາແທ້ແມ່ຍິງ ເຈົ້ານາ
    ຂໍອວຍພອນສົ່ງໃຫ້ ມານດາແມ່ທັງຫຼາຍ
ຈົ່ງສຸກກາຍສຳລານ ຫ່າງເຫີນໂລລາຮ້າຍ
ຢ່າໄດ້ມາພານຕ້ອງ ເວນຈ່ອງພະມານດາແມ່່
ຂໍແກ່ສຸລິນພໍ່າຟ້າ ພອນແກ້ວສິ່ງປະການ ນັ້ນທ້ອນ
    ອີກຢ່າງໜຶ່ງຂໍໃຫ້ພໍ່າພ້ອມ ເງິນຄຳໄຫຼຫຼັ່ງ
ມີປະທີບນຳທາງ ເພື່ອນບໍລິບວນເຫຼື້ອມລົ້ມ
ມີຖະຫວິນຄົນນົບໄຫວ້ ເພັດນິນຈິນດາເຕັມຮ່າງ
ສຸດຕານາງເດັ່ນພ້ອມ ອີ່ນໄຄ່ມະໂນ ແມ່ເນີ

ຜູ້ຂຽນ:ວົງ ວິລະສອນ
ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ຄົນພິການໃຫ້ຄູສອນໃນວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ
ສົກຮຽນ 2016-2017

      ການເຝິກອົບຮົມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການສຶກສາສຳລັບຄົນພິການ ໃຫ້ແກ່ຄູປະຈຳການໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສຳມະນາກອນ
ຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍການສືກສາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການ. ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຄົນພິການ,ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ,
ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020 ສໍາມະນາກອນຈະຮຽນຮູ້ແນວຄວາມຄິດ,
ຫຼັກການ, ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາພິເສດ ແລະ ຮູບແບບ ຂອງ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມສຳລັບຜູ່ຮຽນທີ່ເປັນຄົນພິການ,
ເຂົ້າໃຈວິທີການນຳເອົາເດັກທຸກຄົນເຂົ້າຮຽນ, ຂັ້ນຕອນເພື່ອຈະກາຍເປັນໂຮງຮຽນແບບຮຽນຮ່ວມແລະການສະໜອງການສຶກສາ,ຄວາມເປັນພິການ,
ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍຊາຍ, ໂພສະນາການ, ສຸຂະອະນາໄມແລະເພດສຶກສາ ສະນັ້ນ ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມຂຶ້ນໃນວັນທີ22
ກຸມພາ 2017 ທີ່ຜ່ານມານີ້ຢູ່ທີສະໂມສອນວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ອາຈານ ວັນນີ ຢ່າງເຈ່ຍມົວ ເລຂາພັກຮາກຖານ
ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 116 ທ່ານ.
      ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແມ່ນຂະບວນການສະໜອງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະມີການປັບປ່ຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ແທດເໝາະກັບຈຸດພິເສດ,
ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຜູ້ຮຽນທຸກຄົນ, ແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາອຸປະ
ສັກທີ່ກີດຂັ້ນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ໂດຍສ້າງ ສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນທີ່ເປັນມິດ, ປອດໄພ, ປະສະຈາກການຈໍາແນກ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ຮຽນ.
ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຮຽນ, ຄອບຄົວແລະຊຸມຊົນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນຮູ້ດັ່ງກ່າວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຄົນພິການແມ່ນຜູ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງຫຼືສູນເສຍ
ໜ້າທີ່ການຂອງອະໄວຍະວະ ແລະ ອົງຄະສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ມັນສະໝອງ ຫຼື ສະຕິປັນນຍາ ລວມທັງການເບິ່ງເຫັນ, ການໄດ້ຍິນ
ແລະ ການປາກເວົ້າ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກສາເຫດຂອງຄວາມເປັນພິການ, ຊຶ່ງຄວາມເປັນພິການນັ້ນ ໄດ້ເປັນອຸປະສັກໃນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳປະຈຳວັນ ແລະ
ການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທາງສັງຄົມຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະການສຶກສາສຳລັບຄົນພິການຄູ, ຜູ່ປົກຄອງແລະຊຸມຊົນກໍ
ໄດ້ປະຕິບັດມາຫຼາຍປີແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ແຕ່ຖ້ຈະທຽບກັບການສຶກສາໃຈບັນດາປະ ເທດອາຊຽນແລ້ວ ຈາກການປະເມີນຂອງ
ຢູເນັດສະໂກໃນປີ 2010 ສ ປ ປ ລາວ ຍັງຕົກຢູ່ໃນອັນດັບທີ 10. ການສຶກສາສຳລັບຜູ່ພິການແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າເຖິງເທົ່າທີ່ຄວນ. ດັ່ງນັ້ນ, ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈິ່ງ
ກາຍເປັນພາລະອັນໜັກໜ່ວງຂອງຄູ, ຜູ່ປົກຄອງແລະສັງຄົມ, ການປ່ຽນແປງຈາກໂຮງຮຽນ ຫຼືຫ້ອງຮຽນແບບເກົ່າໃຫ້ເປັນຫ້ອງຮຽນທີ່ມີລັກສະນະຮຽນຮ່ວມ
ເປັນເພື່ອນມິດນັ້ນເປັນຂະບວນວິວັດທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ. ມັນບໍ່ແມ່ນເຫດການອັນໃດອັນໜຶ່ງ ແລະມັນກໍບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຊົ່ວຂ້າມຄືນ, ມັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ ແລະ
ທີມງານ.ນອກຈາກນີ້ມັນຍັງສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງສຳລັບພວກເຮົາໃນການປະກອບອາຊີບຄູແລະສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນສຳລັບເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຮົາ,
ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຂົາ. ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີການແນະນຳເຜີຍແຜ່, ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ບັນຍາຍນິຕິກຳແລະ ນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ສຳລັບ ຄົນພິການ ບັນຍາຍໂດຍ ອາຈານ ຄຳເມິງ ດວງທອງລາ, ຄວາມໝາຍ, ແນວຄິດ, ຫຼັກການຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຮູບແບບການຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການສຶກສາພິເສດ
ບັນຍາຍໂດຍ ອາຈານ ລີວັນ ວົງດານັນທະພັນ, ການຈັດສະພາບແວດລ້ອມໂຮງຮຽນເພື່ອອຳນວຍຕໍ່ການຮຽນຮ່ວມ ແລະ ເປັນມິດໃນການຮຽນຮູ້ , ການສອນພາສາລາວ ໃຫ້ເດັກຊົນເຜົ່າ ບັນຍາຍໂດຍ ຄູ ວົງ ວິລະສອນ. ກອງປະຊຸມສຳເລັດລົງ ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ 2017 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ບັນນາທິການວິທະຍຸແຂວງຊຽງຂວາງ
ຜູ້ຂຽນ: ແສງດາວ ຮຸ່ງອາລຸນ